СТАРТАП ЦЕНТР - СТИМУЛЮВАТИМЕ ВИРОЩУВАННЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ Тернопільський національний технічний універсистет імені Івана Пулюя

Training courses

Entrepreneurship

EntrepreneurshipCourse Descriptors
Course title: Entrepreneurship
Course unit code: Е-IDP-V
University delivering the course: KhNUE,KNUCEA, NAMEK,SSU,TNTU, ASEM,KDU,BSU,BNTU
Type of course unit: Optional
Level of course unit: Masters level
Number of ECTS credits allocated: 3 Credits (75-90 hours of student work)
Mode of delivery: lectures, seminars, business games, independent work, distance learning etc.
Prerequisites: no

Read more ...

Intellectual property law

Intellectual property lawCourse Descriptors
Course title: Intllectual property law
Course unit code
University delivering the course: Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Type of course unit Optional
Level of course unit Bachelor level
Number of ECTS credits allocated 2 Credit (60 hours of student work)
Mode of delivery distance learning
Prerequisites and co-requisites: Students enrolled in this course would have ideally passed an Entrepreneurship.

Read more ...

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власністьОпис курсу
Назва курсу: Інтелектуальна власність
Код курсової одиниці M-IDP-IP
Університет - розробник курсу: ХНУБА, КДУ, БНТУ, БДУ, ХНУМГ, АЕНМ, ТНТУ, ХНЕУ
Тип курсової одиниці Факультативний (на вибір)
Рівень Магістр
Кількість кредитів 3 кредити (75-90 годин роботи студентів)
Режим навчання Дистанційне навчання
Попередня підготовка та базові знання Потрібні базові знання економіки. Курс особливо корисний для студентів економічних факультетів, а також інших спеціалізацій.

Read more ...

LEADERSHIP AND TEAMWORK

LEADERSHIP AND TEAMWORKwith the participation and support of the European Commission in the framework of the international project within TEMPUS program
530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES
LEADERSHIP AND TEAMWORK

Read more ...

Intllectual property law

Intllectual property lawCourse Descriptors
Course title: Intllectual property law
University delivering the course: Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Type of course unit Optional
Level of course unit Bachelor level
Number of ECTS credits allocated 2 Credit (60 hours of student work)
Mode of delivery distance learning
Prerequisites and co-requisites: Students enrolled in this course would have ideally passed an Entrepreneurship.

Read more ...

Innovation Management

Innovation ManagementCourse Descriptors
Course title: Innovation Management
Course unit code M-IDP-IM
University delivering the course: KhNUE, KNUCEA, NAMEK, SSU, TNTU, ASEM, KDU, BSU, BNTU
Type of course unit Optional
Level of course unit Masters level
Number of ECTS credits allocated 3 Credits (75-90 hours of student work)
Mode of delivery lectures, seminars, business games, independent work, distance learning…
Prerequisites and co-requisites: Students enrolled in this course would have ideally passed a Business Economics, Investments Management, Investments Economics, Economics and organization of innovative activity courses. Economical knowledge basics: Marketing, Finance.

Read more ...

Start-up projects business planning

Start-up projects business planningCourse Descriptors
Course title: Start-up projects business planning
Course unit code IDP-V
University delivering the course:     KhNUE, NAMEK, SSU, TNTU, ASEM, KDU, BSU
Type of course unit    Optional
Level of course unit    Masters level
Number of ECTS credits allocated    3 Credits (75-90 hours of student work)
Mode of delivery     lectures, seminars, trainings, business games, moderations, distance learning etc.
Prerequisites     no

Read more ...

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СТАРТ-АП ПРОЕКТІВ

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СТАРТ-АП ПРОЕКТІВОпис курсу
Назва курсу: Бізнес – планування старт – ап. проектів
Код Курсової одиниці: IDP-V
Університети, в яких викладається курс: ХНЕУ, ХНАМГ, СДУ, TНТУ, ЕАМ, KДУ, БДУ
Тип курсової одиниці: На вибір
Рівень курсової одиниці: Магістр
Кількість кредитів ECTS: 3 кредити (75-90 годин студентської роботи)
Спосіб викладання матеріалу: лекції, семінари, тренінги, ділові ігри, дистанційне навчання та інше
Обов’язкові вимоги: немає

Read more ...

Photo