СТАРТАП ЦЕНТР - СТИМУЛЮВАТИМЕ ВИРОЩУВАННЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ Тернопільський національний технічний універсистет імені Івана Пулюя

Project Erasmus

Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження Європейської практики

Досвід ЄС у питаннях пропаганди екологічно відповідального бізнесу:

▸ розвинена нормативно-правовою база, що дозволяє регулювати екологічні відносини;

▸ ефективна система інституційних структур, що забезпечують реалізацію задекларованих зобов'язань і намірів щодо екологізації основних галузей економіки та соціальної сфери;

▸ наявність екологічно грамотного і суспільно активного населення, здатного впливати на законодавчу і виконавчу владу і бізнес в питаннях забезпечення екологічно сприятливого розвитку економіки та соціальної сфери.

 

Метою проекту є сприяння усвідомленню випускниками та громадськості необхідності зміни підходів до управління бізнесом на засадах сталого розвитку з метою адаптації до вимог європейського ринку

Головними цілями курсу є:1. Підвищення рівня екологічної свідомості

студентів-випускників як майбутніх підприємців.

  1. 2. Поширення інформації про пріоритети та принципи ЄС у галузі екологічної політики як умова забезпечення конкурентоспроможності бізнесу.

Завданнями курсу є:

▸ обґрунтування необхідності впровадження стратегії сталого

“ розвитку бізнесу як передумова євроінтеграції;

▸ ознайомлення із законодавством ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища та пошуку шляхів адаптації вітчизняного законодавства до європейського;

▸ вивчення європейського досвіду щодо способів практичної реалізації екологічної політики на рівні підприємства;

▸ вивчення європейського досвіду зацікавлення виробничих структур у зменшенні негативного впливу на навколишнє природне середовище та пошуку шляхів його впровадження у вітчизняну практику.

Види робіт:

  1. 1. Викладання:

- лекції та практичні заняття з курсу «Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції»;

-проведення тренінгів.

  1. 2. Розроблення документації/матеріалів:

- дидактичні матеріали для викладання курсу «Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції»;

- книга з курсу «Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції»;-брошури/листівки.

  1. 3. Проведення заходів:

- навчальний візит на підприємство на тему: «Сталий розвиток – виклик для підприємства»;

- воркшоп на тему: «Еко-інновації як частина сталого розвитку підприємницьких структур»; - круглий стіл на тему: «Від соціальної відповідальності до сталого розвитку: європейська інтеграція».

Виконавці проекту:

Мельник Лілія Миколаївна, к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту

інноваційної діяльності та підприємництва – координатор проекту

Мосій Ольга Бориславівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері

Струтинська Ірина Володимирівна, к.е.н., асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері

Сороківська Олена Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері

Кужда Тетяна Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері

Дудкін Павло Дмитрович, к.е.н., доцент, декан ФБВ.

Photo