СТАРТАП ЦЕНТР - СТИМУЛЮВАТИМЕ ВИРОЩУВАННЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ Тернопільський національний технічний універсистет імені Івана Пулюя

Project Erasmus

Екологічно відповідальний бізнес як умова євроінтеграції

Сталий розвиток

розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, проте не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби

 
 

Основні ознаки сталого розвитку:

перехід від екстенсивногохарактеру розвитку до інтенсивногопри дотриманні умов якісного зростання і динамічного розвитку.

облік соціально-економічних аспектів виробничої та іншої господарської діяльності на індивідуальному, локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях.

зростання екологічної свідомості, що дозволяє забезпечити розумну поведінку людини як біоособистості.

 

Ідеї концепції сталого розвитку:

такий розвиток передбачає вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Розвиток буде сталим тільки тоді, коли буде досягнута рівновага між різними факторами, що зумовлюють загальний рівень життя

нинішнє покоління має обов’язок перед прийдешніми поколіннями залишити достатні запаси соціальних, природних та економічних ресурсів для того, щоб вони могли забезпечити для себе рівень добробуту не нижчий, ніж той, що ми маємо зараз

 

Перехід сталого розвитку

Індивідуальний рівень

Локальний рівень

Регіональний рівень


Національний рівень

Глобальний рівень


1.

Індивідуальний рівень

особливо важливою є реалізація заходів щодо підвищення статусу екологічної освіти та вихованняякі покликані змінити індивідуальну свідомість і ставлення кожної людини до природи як до основи існування цивілізації. У екологічно освічених і вихованих людей повинен змінитися стиль життя

2.

Локальний рівень

в даний час вже досягнуті певні успіхи у вигляді зростання екологічно сприятливих технологій, а інвестиції в природоохоронні та екологічні підприємства стали дуже вигідними і отримали статус перспективної галузі світової економіки

3.

Національний і глобальний рівні

http://kvi.zzz.com.ua/4ae6463d-af18-47a3-b758-df33f27a41e9" alt="page8image23873776" width="141.000000" height="108.000000">

характеризуються розробкою та реалізацією довгострокових стратегій, планів і програм, національних і міжнародних механізмів контролю та управління станом довкілля, використанням природних ресурсів

 

Механізм виходу на рівень якісного зростання

раціоналізація потреб

дотримання загальних інтересів

міжгенераційнасправедливість


Способом подолання глобальної екологічної кризи може бути перехід від цивілізації споживання доальтернативного типу цивілізації,що базується на самообмеженні

 
 

Практичне заняття

Use big image.

 

В основу концепції даного методу Е́ двард де Боно́ поклав уявлення про наявність у людини двох типів мислення:

Реактивне

Існує тип мислення, який притаманний кожній людині, як дихання. Користуючись цим типом мислення, людина відповідає на телефонні дзвінки, переходить дорогу, займається виконанням множини повсякденних завдань. Багато чого ми виконуємо несвідомо, автоматично.

Зважене

Такий тип мислення вимагає певної концентрації уваги, певного свідомого настрою. Він дозволяє робити досить складні розумові операції, розраховувати, що властиво хорошому шахісту, свої дії на кілька кроків вперед, використовуючи при цьому накопичені знання, навички,

життєвий досвід.

Білий капелюх

Білий колір неупереджений і об'єктивний, як чистий аркуш паперу. Факти, інформація, питання – ось що ляже рівними рядками на білий аркуш.

Червоний капелюх

Червоний колір символізує гнів, внутрішнє напруження. У червоному капелюсі людина віддає себе у владу емоцій, інтуїції, почуттів. Які у мене з цього приводу виникають почуття?

Жовтий капелюх

Жовтий колір сонячний, життєстверджуючий. Людина в жовтому капелюсі сповнена оптимізму, шукає переваги.
Чому це варто робити? Які переваги?

Чорний капелюх

Чорний колір похмурий, зловісний, словом – недобрий. У чорному капелюсі людина проявляє обережність. Спрацює це? Що тут неправильно? У чому недоліки?

Зелений капелюх

Зелений колір – це колір свіжого листя, достатку, родючості. Зелений капелюх символізує творчий початок і розквіт нових ідей.

Синій капелюх

Синій колір – це колір неба. Синій капелюх пов'язаний з організацією та управлінням.
Чого ми досягли? Що потрібно робити далі?

 

Тернопіль, 2010

 

Малашівське сміттєзвалище

 

Завдання:

підготуйте розповідь про проблему сміттєзвалища,включивши тільки факти, цифри, без аргументації.

Жовтий капелюх

підготуйте розповідь про проблему сміттєзвалища,включивши якомога більше позитивних рис.

Червоний капелюх

підготуйте розповідь про проблему сміттєзвалища,включивши якнайбільше різних прикметників, як негативних, так і позитивних.

Зелений капелюх

підготуйте розповідь про проблему сміттєзвалища,включивши якомога більше майбутніх інновацій.

Коричневий капелюх

підготуйте розповідь про проблему сміттєзвалища,включивши якомога більше негативних рис.

Синій капелюх

підготуйте розповідь про проблему сміттєзвалища,включивши якомога більше цікавих ідей, представлених іншими групами.

Photo