СТАРТАП ЦЕНТР - СТИМУЛЮВАТИМЕ ВИРОЩУВАННЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ Тернопільський національний технічний універсистет імені Івана Пулюя

Новини

Партнери

SUCSID

SUCSIDПріоритет: Вища освіта та суспільство
Програма фінансування ЄК: Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Цільова група: Студенти та слухачі програми перепідготовки кадрів з країн-партнерів; адміністрації університетів з країн-партнерів; інші університети країн-партнерів та країн ЄС; представники національних і регіональних урядів та бізнесу; підприємства.

Отримувач гранту: Університет Монпельє 2, Франція
Мета та завдання проекту: Розвиток інноваційної та підприємницької діяльності в країнах-партнерах шляхом підвищення креативності, конкурентоспроможності та здатності до працевлаштування випускників університетів і розширення співпраці між університетами, інноваційними та інвестиційними компаніями для комерціалізації знань.

Створення міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів та інтерактивної мережі співпраці між членами консорціуму на основі міжнародного академічного і професійного досвіду в якості платформи для реалізації інноваційних ідей і технологій.

Модернізація навчальних планів студентів інженерних та комп’ютерних спеціальностей шляхом розробки методології, змісту та навчальних матеріалів дисциплін для підвищення креативності та компетентності з розвитку, презентації, просування інновацій.

Створення в країнах-партнерах системи навчання для підготовки та перепідготовки тренерів, а також для слухачів програм з перепідготовки кадрів в галузі розвитку інновацій.

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз досвіду створення та функціонування Start-Up центрів в країнах ЄС та країнах-партнерах та розробка інформаційних ресурсів для Start-Up центрів.
 • Створення 4 міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів в країнах-партнерах.
 • Розроблення web-порталу для забезпечення співпраці Start-Up центрів.
 • Розроблення ресурсів для проведення тренінгів та е-навчання.
 • Розроблення платформи для е-комунікацій та командної роботи та створення навчально-методичних комплексів е-навчання з 5 дисциплін з розвитку, презентації та просування інновацій.
 • Розроблення методології, змісту та навчальних матеріалів для перепідготовки кадрів з інженерних та компьютерних спеціальностей та експертів.
 • Проведення учасниками з країн ЄС інтенсивних тренінгів для тренерів з країн-партнерів.
 • Організація пілотного тренінгу для 20 студентів ВНЗ в усіх країнах-партнерах.
 • Модернізація існуючих програм навчання студентів інженерних та комп’ютерних спеціальностей.
 • Організація та проведення вебінарів, круглих столів, семінарів, конференцій.
 • Розвиток інтерактивної міжнародної інформаційно-аналітичної мережі для підтримки проекту SUCSID.
 • Управління проектом.
 • Контроль якості проекту.

Фото