СТАРТАП ЦЕНТР - СТИМУЛЮВАТИМЕ ВИРОЩУВАННЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ Тернопільський національний технічний універсистет імені Івана Пулюя

Новини

Партнери

Навчальні курси

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СТАРТ-АП ПРОЕКТІВ

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СТАРТ-АП ПРОЕКТІВОпис курсу
Назва курсу: Бізнес – планування старт – ап. проектів
Код Курсової одиниці: IDP-V
Університети, в яких викладається курс: ХНЕУ, ХНАМГ, СДУ, TНТУ, ЕАМ, KДУ, БДУ
Тип курсової одиниці: На вибір
Рівень курсової одиниці: Магістр
Кількість кредитів ECTS: 3 кредити (75-90 годин студентської роботи)
Спосіб викладання матеріалу: лекції, семінари, тренінги, ділові ігри, дистанційне навчання та інше
Обов’язкові вимоги: немає

{pdf=http://startup.tntu.edu.ua/Cources_PDFs/IDP_Business_Planning_ua.pdf|650|1000|native}

Фото